Ένταξη-Ιδιωτικών-Έργων-του-Τοπικού-Προγράμματος-leader-στην-ΠΕ-Τρικάλων-από-το-“ΚΕΝΑΚΑΠ-ΑΕ.”

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις ακόμη εξήντα νέων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 14.670.731 ευρώ που ξεκινούν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 
      
ΔΡΑΣΗ 19.2.1
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0055376                Κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης ασθενειών-αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών -Αύξηση παραγωγικότητας19.140,0019.140,00
2LD331-0054875                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ20.000,0020.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.139.140,0039.140,00
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0054876                ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ20.000,0020.000,00
2LD331-0055385                Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων του επισιτιστικού τομέα στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα19.140,0019.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.239.140,0039.140,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.178.280,0078.280,00
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.2
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0054975                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ81.200,0040.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.281.200,0040.600,00
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0055259                ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ131.777,8485.655,59
2LD331-0051676                ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ64.245,9232.122,95
3LD331-0053500                ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ55.737,9727.868,98
4LD331-0055441                ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ111.798,3872.668,94
5LD331-0055393                ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ26.655,8013.327,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6390.215,91231.644,36
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.2471.415,91272.244,36
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.3
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0055235                 ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ162.528,8081.264,40
2LD331-0054503                ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ599.916,00299.958,00
3LD331-0051143                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ297.469,50148.734,75
4LD331-0044181                ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ563.333,49281.666,74
5LD331-0055150                ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ30.540,9715.270,48
6LD331-0047497                ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ474.267,75237.133,87
7LD331-0053805                ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ65.650,0032.825,00
8LD331-0051294                 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ159.884,7279.942,36
9LD331-0048828                ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ576.155,49288.077,74
10LD331-0055202                ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ581.472,13290.736,06
11LD331-0045303                ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ528.707,00264.353,50
12LD331-0050291                ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ550.821,07275.410,53
13LD331-0042844                ΟΧΙΝΙΑ Ε.Ε.359.789,12179.894,55
14LD331-0055093                ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ131.918,0565.959,02
15LD331-0055095                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ124.985,6062.492,80
16LD331-0051296                ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟΥ59.372,8029.686,40
17LD331-0049575                ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ135.021,2067.510,60
18LD331-0054907                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ352.324,18176.162,09
19LD331-0055403                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ422.293,63211.146,81
20LD331-0054852                ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ43.043,0021.521,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.16.219.494,503.109.747,20
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0044185                ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ72.656,3839.961,00
2LD331-0046385                ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ109.617,9560.289,86
3LD331-0049881                 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ52.477,9228.862,85
4LD331-0055154                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ384.245,60211.335,07
5LD331-0051012                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ269.963,35148.479,83
6LD331-0048970                ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ33.570,0018.463,50
7LD331-0055325                ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ70.890,0038.989,50
8LD331-0048740                ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ182.034,15100.118,77
9LD331-0054596                ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ420.382,03231.210,10
10LD331-0048801                ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ371.209,90204.165,43
11LD331-0048878                 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ140.653,4377.359,38
12LD331-0051015                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ230.017,95126.509,85
13LD331-0055258                ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ173.176,9695.247,32
14LD331-0054334                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ234.413,35128.927,33
15LD331-0054416                ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ363.177,02199.747,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.33.108.485,991.709.667,14
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0047421                ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.557.443,20306.593,76
2LD331-0055121                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ297.031,35163.367,23
3LD331-0055331                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ329.000,00180.950,00
4LD331-0055248                ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΩΜΙΟΥ80.120,0044.066,00
5LD331-0049464                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ405.247,18222.885,94
6LD331-0053835                ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ585.914,54322.252,99
7LD331-0055160                 ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ353.330,80194.331,94
8LD331-0055372                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ470.492,01258.770,60
9LD331-0055456                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ238.525,85131.189,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.43.317.104,931.824.407,67
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1LD331-0043325                ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ124.725,7468.599,15
2LD331-0052090                ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ567.372,00312.054,60
3LD331-0051066                ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – WATERPARK567.849,25312.317,08
4LD331-0050713                ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ106.121,2758.366,68
5LD331-0051555                 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ96.875,6253.281,58
6LD331-0049841                ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ13.006,407.153,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.51.475.950,28811.772,60
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.314.121.035,707.455.594,61
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ14.670.731,617.806.118,97