Αδιαφορία-Δήμων-και-Περιφέρειας

Εκρηκτική άνθηση της περιπατητικής άθλησης παρατηρείται στα Τρίκαλα εν μέσω πανδημίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δραματική έλλειψη περιπατητικών διαδρομών εντός του αστικού ιστού, εν αντιθέσει με τις πόλεις του εξωτερικού.

Η μόνη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, είναι κακοσχεδιασμένοι και αποσπασματικοί ποδηλατόδρομοι με προφανή σκοπό την απορρόφηση των ανάλογων Ευρωπαικών κονδυλίων. 

Από την άλλη και σε επίπεδο νομού, ο περιπατητικός τουρισμός ιδιαίτερα αναπτυγμένος στη Δύση αποτελεί έννοια άγνωστη για τους ιθύνοντες.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι στα όρια του ορεινού όγκου του Δήμου Πύλης υφίσταται η ιστορική Βλαχόστρατα(Πύλη – Γαρδίκι), που αντί να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί τουριστικά, έχει αφεθεί στη λήθη.

Κωνσταντίνος Κουτσονάσιος.