Αναστολή-Λειτουργίας-όλων-των-Σχολικών-Μονάδων-λόγω-καιρικών-συνθηκών-στο-Νομό-Τρικάλων

Οι Διεύθυνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων ανακοινώσαν πως όλες οι σχολικές μονάδες του Νομού θα παραμείνουν κλειστές, αύριο Δευτέρα 15/02/2021 λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Λόγω της καθολικότητας των μέτρων, τα σχολεία θα εφαρμόσουν πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ήδη καταρτισμένα προγράμματα όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 4264/30-9-2020.