Βιβλιοθήκη-Καλαμπάκας:-«Εισαγωγή-στην-Ελληνική-Νοηματική-Γλώσσα»:-διαδικτυακή-εκδήλωση-σε-συνεργασία-με-το-ΚΕΝΓ

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΕΝΓ). 

Ο υπεύθυνος της Σχολής και πιστοποιημένος εκπαιδευτής, κ. Γεώργιος Γκιντίκας, θα προσπαθή-σει να μυήσει το κοινό στη μαγεία των χειρομορφών της Ελληνικής Νοηματικής και θα αναφερθεί στα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή της. Πρόκειται για τη φυσική γλώσσα των κωφών της ελληνικής κοι-νότητας και βασίζεται στη κίνηση των χεριών, τη στάση του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. 

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82622372775 

Meeting ID: 826 2237 2775

Passcode: 1