Βόλτα-στα-χιονισμένα-Τρίκαλα-[εικόνες]

Βόλτα στους δρόμους της χιονισμένης πόλης

Μπορεί να είναι εικόνα φύση, δέντρο και χιόνι
Μπορεί να είναι εικόνα φύση, χιόνι και δέντρο
Μπορεί να είναι εικόνα φύση, δέντρο και χιόνι
Μπορεί να είναι εικόνα σώμα νερού, δέντρο και φύση
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
Μπορεί να είναι εικόνα φύση και δέντρο
Μπορεί να είναι εικόνα φύση, χιόνι, ουρανός και δέντρο