Νέα-θητεία-Κ.-Αγοραστού-στο-Κογκρέσο-του-Συμβουλίου-της-Ευρώπης

Το Κογκρέσο  των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπεύθυνο για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στα 47 κράτη μέλη του και την αξιολόγηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως φωνή των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης, λειτουργεί για την προώθηση της διαβούλευσης και του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, μέσω της συνεργασίας με την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Κογκρέσο αποτελείται από δύο Επιμελητήρια: το Επιμελητήριο Τοπικών Αρχών και το Επιμελητήριο Περιφερειών. Διαθέτει 324 εκπροσώπους και 324 αναπληρωτές,  που εκπροσωπούν  πάνω από 150.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το έργο του Κογκρέσου οργανώνεται με τρεις επιτροπές: την Επιτροπή Παρακολούθησης, την Επιτροπή Διακυβέρνησης και την Επιτροπή Τρεχουσών Υποθέσεων. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία αποτελείται συνολικά από 7 μέλη ( 4 στο Τοπικό και 3 στο Περιφερειακό σκέλος) και από έναν εκπρόσωπο ανά Τοπικό και Περιφερειακό σκέλος στις  3 επιμέρους Επιτροπές του.

 

The post Νέα θητεία Κ. Αγοραστού στο Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης appeared first on Trikala Day.