Πέντε-νέα-απορριμματοφόρα-αγοράζει-ο-Δήμος-Τρικκαίων

Πέντε νέα απορριμματοφόρα αγοράζει ο Δήμος Τρικκαίων. Ο εκσυγχρονισμός του «στόλου» των οχημάτων για τα απορρίμματα θα γίνει με:

– τρία (3) απορριμματοφόρα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων, 

– ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων 

– ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων. 

Η ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ενισχύει ταυτοχρόνως και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 837.000 € με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ίδιους πόρους.

Το έργο ονομάζεται «Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Τρικκαίων» και θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων αγοράζει και 13 νέα μηχανήματα (επίσης μέσω του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και με δικά του χρήματα). Αυτά είναι:

– Γεωργικοί ελκυστήρες (Τρακτέρ) 80ΗΡ: 2

– Γεωργικοί ελκυστήρες (Τρακτέρ) 55ΗΡ: 1

– Μικρό φορτηγό όχημα τύπου «Pick-up» 4×4: 3

– Πλατφόρμες – καρότσες ανατρεπόμενες ρυμουλκούμενες: 2

– Απορροφητήρες φύλλων: 2

– Υδραυλικός Βραχίονας με καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος: 1

– Υδραυλικός Βραχίονας με καταστροφέα παρελκόμενος: 1

– Σκαπτική καδένα για διάνοιξη αυλακιών: 1

Ετσι, ανανεώνεται ένα τμήμα των οχημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και σε θέματα πολιτικής προστασίας, στοχεύοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.