Παραμένει-Αστυνομικός-Διευθυντής-Τρικάλων-ο-Στέργιος-Νίντος

Καμία μεταβολή δεν προέκυψε στην ηγεσία της Αστυνομίας Τρικάλων, σύμφωνα με τις τελευταίες κρίσεις που έγιναν στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Στέργιος Νίντος παραμένει στη θέση του, όπως και ο Αστυνομικός Διευθυντής Στέλιος Μπιλιάλης, ως αναπληρωτής του.