Περιφέρεια:-60-νέες-μικρές-επιχειρήσεις-στο-ΕΣΠΑ

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις ακόμη εξήντα νέων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 14.670.731 ευρώ που ξεκινούν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.

«Προχωράμε στην έγκριση και ένταξη 60 νέων επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 14,6 εκατομμύρια  ευρώ από το  Leader  της Περιφέρειας Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την  Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε επιδοτούμε επιχειρήσεις στο νομό Τρικάλων που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, γίνονται πιο ανταγωνιστικές και αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους. Σε δύσκολες εποχές για την οικονομία, την κοινωνία και την εργασία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με πάνω από 210 εκατ. ευρώ: 80 εκατ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων «Επανεπενδύω» και «Επενδύω στη Θεσσαλία», 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του covid-19, 30 εκατ. ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, 15 εκατ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ και 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
           
ΔΡΑΣΗ 19.2.1
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0055376                  Κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης ασθενειών-αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών -Αύξηση παραγωγικότητας 19.140,00 19.140,00
2 LD331-0054875                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 20.000,00 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 39.140,00 39.140,00
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0054876                  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20.000,00 20.000,00
2 LD331-0055385                  Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων του επισιτιστικού τομέα στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα 19.140,00 19.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 39.140,00 39.140,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.1 78.280,00 78.280,00
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.2
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0054975                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ 81.200,00 40.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 81.200,00 40.600,00
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0055259                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ 131.777,84 85.655,59
2 LD331-0051676                  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 64.245,92 32.122,95
3 LD331-0053500                  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 55.737,97 27.868,98
4 LD331-0055441                  ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 111.798,38 72.668,94
5 LD331-0055393                  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 26.655,80 13.327,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 390.215,91 231.644,36
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.2 471.415,91 272.244,36
ΔΡΑΣΗ 19.2.3
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0055235                  ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 162.528,80 81.264,40
2 LD331-0054503                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 599.916,00 299.958,00
3 LD331-0051143                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 297.469,50 148.734,75
4 LD331-0044181                  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 563.333,49 281.666,74
5 LD331-0055150                  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ  30.540,97 15.270,48
6 LD331-0047497                  ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  474.267,75 237.133,87
7 LD331-0053805                  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 65.650,00 32.825,00
8 LD331-0051294                  ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ  159.884,72 79.942,36
9 LD331-0048828                  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 576.155,49 288.077,74
10 LD331-0055202                  ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 581.472,13 290.736,06
11 LD331-0045303                  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  528.707,00 264.353,50
12 LD331-0050291                  ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ 550.821,07 275.410,53
13 LD331-0042844                  ΟΧΙΝΙΑ Ε.Ε. 359.789,12 179.894,55
14 LD331-0055093                  ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 131.918,05 65.959,02
15 LD331-0055095                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 124.985,60 62.492,80
16 LD331-0051296                  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟΥ  59.372,80 29.686,40
17 LD331-0049575                  ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ  135.021,20 67.510,60
18 LD331-0054907                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 352.324,18 176.162,09
19 LD331-0055403                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 422.293,63 211.146,81
20 LD331-0054852                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ 43.043,00 21.521,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 6.219.494,50 3.109.747,20
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0044185                  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  72.656,38 39.961,00
2 LD331-0046385                  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 109.617,95 60.289,86
3 LD331-0049881                  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 52.477,92 28.862,85
4 LD331-0055154                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 384.245,60 211.335,07 
5 LD331-0051012                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  269.963,35 148.479,83
6 LD331-0048970                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  33.570,00 18.463,50
7 LD331-0055325                  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 70.890,00 38.989,50 
8 LD331-0048740                  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  182.034,15 100.118,77
9 LD331-0054596                  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 420.382,03 231.210,10
10 LD331-0048801                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 371.209,90 204.165,43
11 LD331-0048878                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 140.653,43 77.359,38
12 LD331-0051015                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  230.017,95 126.509,85
13 LD331-0055258                  ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 173.176,96 95.247,32 
14 LD331-0054334                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 234.413,35 128.927,33
15 LD331-0054416                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 363.177,02 199.747,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 3.108.485,99 1.709.667,14
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0047421                  ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  557.443,20 306.593,76
2 LD331-0055121                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 297.031,35 163.367,23
3 LD331-0055331                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ 329.000,00 180.950,00
4 LD331-0055248                  ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΩΜΙΟΥ  80.120,00 44.066,00
5 LD331-0049464                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 405.247,18 222.885,94
6 LD331-0053835                  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 585.914,54 322.252,99
7 LD331-0055160                  ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 353.330,80 194.331,94
8 LD331-0055372                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 470.492,01 258.770,60
9 LD331-0055456                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 238.525,85 131.189,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 3.317.104,93 1.824.407,67
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0043325                  ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 124.725,74 68.599,15
2 LD331-0052090                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 567.372,00 312.054,60
3 LD331-0051066                  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – WATERPARK 567.849,25 312.317,08
4 LD331-0050713                  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  106.121,27 58.366,68
5 LD331-0051555                  ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 96.875,62 53.281,58
6 LD331-0049841                  ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 13.006,40 7.153,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 1.475.950,28 811.772,60
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.3 14.121.035,70 7.455.594,61
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.670.731,61 7.806.118,97

The post Περιφέρεια: 60 νέες μικρές επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ appeared first on Trikala Focus.