Στην-έξυπνη-πόλη-οι-δημοτικοί-υπάλληλοι-βγάζουν-τον-πάγο-με-πλαστικά-φτυάρια….

Στην έξυπνη πόλη ο Δήμος δεν έχει αλάτι και οι δημοτικοί υπάλληλοι βγάζουν το πάγο με πλαστικά φτυάρια. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι το χιόνι, ειδικά το πατημένο, δεν φτυαρίζεται.